Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media
HomeCategory

Dotacje innowacyjne - Business Consulting Group

Tarcza antykryzysowa dla małych i średnich firm z województwa śląskiego. 28 kwietnia 2020 r. uruchomiono nabór wniosków dotyczący dotacji do 800 tys. zł. (85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych) dla firm z Województwa śląskiego w ramach konkursu Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa COVID-19. Wnioski będzie można składać...

Trwa nabór wniosków w działaniu POIR 2.2. Sieć Otwartych Innowacji. Dotacja wynosi do 200 tys EURO i może być przeznaczona na zakup wartości niematerialnych i prawnych, np.: patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub ich zgłoszenia prawa autorskie do oprogramowania prawa do chronionych odmian roślin topografię układów scalonych know how Możliwej jest uzyskanie zarówno dotacji na...

Do końca roku 2020 potrwa nabór w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją....

Zgodnie z harmonogramem naboru ogłoszonym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w maju 2020 ruszy nabór w działaniu 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, z wysoką alokacją 48,3 mln zł. Nabór obejmuje: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorstwa energetyczne; MŚP;...

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.