Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Tarcza antykryzysowa dla MŚP w RPO WSL

29 kwietnia 2020

Tarcza antykryzysowa dla małych i średnich firm z województwa śląskiego. 28 kwietnia 2020 r. uruchomiono nabór wniosków dotyczący dotacji do 800 tys. zł. (85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych) dla firm z Województwa śląskiego w ramach konkursu Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na zwalczanie skutków pandemii koronawirusa COVID-19. Wnioski będzie można składać do 23 czerwca br. Budżet konkursu to ponad 76 milionów złotych.

W celu łagodzenia skutków pandemii Zarząd Województwa podjął decyzję o zorganizowaniu w trybie pilnym dodatkowego naboru dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, który ma pomóc w utrzymaniu ich właściwej kondycji i posłużyć wsparciu gospodarki w regionie. W wyniku uzgodnień z Komisją Europejską oraz Ministerstwem Funduszy i Polityki Rozwoju możliwe było przekierowanie środków, oraz wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą już w najbliższych dniach na ogłoszenie naboru projektów w ramach osi priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, działanie 3.2. Innowacje w MŚP, gdzie został utworzony nowy typ projektu, tj. Inwestycje w MŚP.

Tarcza antykryzysowa dla małych i średnich firm RPO WSL wspierać będzie inwestycje przyczyniające się do:

 

  • utrzymania miejsc pracy
  • wsparcia bieżącej działalności w celu utrzymania lub poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa
  • tworzenia trwałych miejsc pracy

Tarcza antykryzysowa — na co można otrzymać dofinansowanie?

 

Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć dotacje m.in. na:

  • nakłady na inwestycje produkcyjne przyczyniające się do rozbudowy parku maszynowego niezbędnego do utrzymania bieżącej produkcji,
  • mikroinwestycje przyczyniające się do dywersyfikacji bieżącej produkcji/oferowanych usług lub do zmian w procesie czy w organizacji,
  • zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,

Wyjątkowe w naborze Działanie 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL na zwalczanie skutków koronawirusa COVID-19 są dwie opcje:

  • kwalifikowalne są niektóre koszty operacyjne (zakup surowców, materiałów, produktów i towarów związanych z działalnością inwestycyjną,koszty bieżące m.in.: opłaty leasingowe, raty kredytu, opłaty związane z utrzymaniem budynków, koszty pomocy prawnej, doradztwa i koszty wynagrodzeń pracowników.)

Możliwy jest wkład niepieniężny:

  • Wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego, wniesiony na rzecz projektu, stanowi wydatek kwalifikowalny.
  • Wkład niepieniężny powinien być wnoszony przez beneficjenta ze składników jego majątku

Tarcza antykryzysowa MŚP z województwa śląskiego — zasady konkursu:

W ramach konkursu jeden wnioskodawca będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek, którego maksymalna wartość dofinansowania nie przekroczy 800 000 zł. W dokumentach projektowych nie będzie wymagana opina o innowacyjności.

Wsparcie będzie udzielane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, co oznacza, że przedsiębiorca będzie mógł uzyskać dofinansowanie nawet do 85% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalny czas na realizację projektu nie będzie mógł przekroczyć 2 lat od podpisania umowy, a termin ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu zakończy się 31 grudnia 2023 r.

Do dofinansowania będą mogły aplikować projekty, których realizacja nie została rozpoczęta przed 1 lutego 2020 r. Nabór projektów będzie realizowany w czterech rundach, każda po dwa tygodnie i będzie prowadzony przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, a jego łączny budżet wyniesie 17,2 mln €, czyli ponad 76 mln zł.

Kryteria oceny dostępne tutaj

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.