Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Dotacje na Innowacje

Dotacje na innowacje i programy badawczo-rozwojowe (B + R) pozwalają przedsiębiorcom dotrzymać kroku w warunkach zwiększającej się konkurencji, pomagają obniżać koszty, wprowadzać nowe produkty i usługi, wchodzić na nowe, dotychczas niedostępne rynki.
Podobnie, jak w przypadku inwestycji, innowacje są niezbędnym elementem ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, a ich ograniczeniem są wysokie nakłady i ryzyko, że program badawczo-rozwojowy nie przyniesie spodziewanych efektów. Z tych powodów projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe znajdują szerokie wsparcie w programach unijnych.
Pomagają one wdrożyć innowacje produktowe, zarówno w zakresie produkcji, jak i świadczenia usług, innowacje procesowe, organizacyjne i marketingowe. W Business Consulting Group posiadamy nie tylko wieloletnie doświadczenie w realizacji takich projektów, ale też szerokie kontakty w świecie nauki, co ułatwia nam prowadzenie projektów.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

W trakcie ostatnich lat istotnym zagadnieniem w ocenie gospodarki i jej potencjału, jest jej innowacyjność. Pod tym względem, polska gospodarka wypada słabo w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. W rankingu oceniającym innowacyjność, opracowywanym przez Komisję Europejską (Innovation Union Scoreboard), Polska jest określana jako „umiarkowany innowator” i zajmuje miejsce w ogonie rankingu (jedno z twierdzeń z raportu – „Polska należy do krajów europejskich o niskim udziale innowacyjnej aktywności wśród przedsiębiorstw ogółem”). Potwierdzeniem powyższego stwierdzenia może być np. krajowa publikacja – Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce (PARP 2015), z której dowiadujemy się, że w 2012 r. tylko 23% przedsiębiorców w Polsce przeprowadziło jakąkolwiek inwestycje mającą charakter innowacyjny.

Rząd przyjął załozenie, że do 2020 r. nakłady na B+R w Polsce mają zwiększyć się z dotychczasowych 0,9% PKB, do 1,7% PKB. Głównym źródłem wsparcia polskiej innowacyjności będą środki europejskie (uruchomione przez Unię Europejską na lata 2014-2020). W porównaniu z kryteriami przyznawania dotacji z lat ubiegłych (które nie przyniosły wzrostu innowacyjności), nowe kryteria są bardziej wymagające. Naukowcy i przedsiębiorcy nie mogą już liczyć na „proste dotacje”, a uczelnie otrzymają dofinansowanie na badania jedynie pod warunkiem, że będą one służyły przedsiębiorcom. Im bardziej innowacyjne przedsięwzięcia oraz im większa chęć do współpracy z uczelniami/jednostkami badawczymi, tym większa szansa na dofinansowanie.

Na co możesz pozyskać
dotację na innowację

Prace badawczo-rozwojowe B + R
Działanie mające na celu opracowanie lub wymyślenie innowacyjnego procesu w skali regionu lub kraju.
Infrastrukturę badawczo-rozwojową B + R
Która wspomaga prace badawczo rozwojowe jeśli podmiot nie posiada odpowiedniego sprzętu.
Wdrożenie prac badawczo-rozwojowych B + R
Wdrożenie prac i rozpoczęcie produkcji nowego produktu, usługi, wzoru przemysłowego.

Dotacje na innowacje w programach na lata 2019/2020

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) finansowanie innowacji i projektów badawczo-rozwojowych (B+R) możliwe jest w oparciu o działania:

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, gdzie wsparcie otrzymują projekty w dziedzinie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, to jedno z nielicznych źródeł dotacyjnych dostępnych dla dużych przedsiębiorców.
Bon na innowację 2.3.2
Bon na innowacje, gdzie mali i średni przedsiębiorcy mogą zamówić w jednostce badawczo-rozwojowej opracowanie nowego produktu, usługi, wzoru przemysłowego, przeprowadzić prototypowanie. Maksymalna wartość nakładów wynosi 400 tys zl, a dofinansowanie nawet 85%.
Rozwój infrastruktury B + R - 2.1
Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, gdzie możliwe jest wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, pomoc inwestycyjna wynosi to do 70%, na prace rozwojowe do 45%.

W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych finansowanie innowacji i projektów badawczo-rozwojowych (B+R) możliwe jest w oparciu o działania:

Województwo podlaskie

w ramach działania 1.2.1 „Wsparcie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach” można tworzyć zaplecze badawczo-rozwojowe służące działalności innowacyjnej.

Województwo lubelskie

w ramach działania 1.2 „Badania celowe” Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspierane są inicjatywy badawcze w sektorze rolno-spożywczym:

w ramach działania 16 WSPÓŁPRACA, gdzie poziom wsparcia wynosi 50% nakładów inwestycyjnych poczynionych przez konsorcjum realizujące projekt, 90 nakładów na badania i 100% na koszty ogólne. Maksymalna dotacja wynosi 11 mln zł na jedną grupę operacyjną, przy czym wysokość pomocy przyznanej i wypłaconej na jedną operację nie może przekroczyć 5,5 mln zł.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Poszukujesz Porady?

Trafiłeś we właściwe miejsce. Wprowadź swoje dane, aby uzyskać inspirację biznesową, trendy i porady konsultacyjne dostarczymy na Twoją skrzynkę pocztową.

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.