Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

B+R i inwestycje w przedsiębiorstwach

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.

B+R i inwestycje w przedsiębiorstwach

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z licznych form wsparcia na projekty związane z poprawą konkurencyjności, realizacją prac B+R, wdrażaniem innowacji, cyfryzacją i automatyzacją procesów, poprawą efektywności energetycznej, wdrażaniem ekoinnowacji i rozwiązań służących zmniejszeniu presji środowiskowej i wiele innych.

W Grupie Kapitałowej Business Consulting Group zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania wsparcia z Unii Europejskiej, mając w swoim dorobku wielomilionowe dotacje inwestycyjne pozyskiwane dla polskich firm.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków unijnych na dofinansowanie różnego typu projektów, w tym m.in. dokonujemy analizy potencjału finansowego przedsiębiorstwa i możliwości uzyskania dofinansowania, przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, nadzorujemy przebieg realizacji projektu oraz dbamy o prawidłowe rozliczenie otrzymanego wsparcia z instytucją finansującą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz możliwościami otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstw.

Sprawdź

Mapa Pomocy Regionalnej
na lata 2022-2027 dla Polski

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Na co możesz pozyskać pozyskać wsparcie

Badania i rozwój (B+R)
Projekty B+R wraz z komponentami wdrożeniowymi
Innowacje w MŚP
Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych
Cyfryzacja
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TiK) w przedsiębiorstwach
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG (dawniej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w ramach FENG:

 • badania i rozwój (B+R)
 • rozwój infrastruktury B+R
 • wdrożenie wyników oraz B+R
 • podnoszenie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej
 • „zazielenianie” przedsiębiorstw
 • cyfryzacja przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa, rozumiana jako finansowanie wydatków związanych z promocją zagraniczną i dotyczących m.in.: komercjalizacji wyników prac B+R zagranicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, udziału w globalnym rynku zamówień publicznych oraz współpracy międzynarodowej zapewnieniu usług w obszarze uzyskania i realizacji ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności własności przemysłowej.
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – FEPW (dawniej Program Operacyjny Polska Wschodnia)

FEPW to program oferujący wsparcie dla 5 województw z regionu Polski Wschodniej

(województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) oraz dodatkowo dla regionu mazowieckiego regionalnego (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ościennych). Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Dla przedsiębiorców przewidziano wsparcie w zakresie:

 • rozwoju start-upów
 • wykorzystania procesów wzorniczych w MŚP
 • automatyzacji i robotyzacji MŚP
 • transformacji modeli biznesowych w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • rozwoju turystyki w MŚP
Fundusze Europejskie dla 16 województw (dawniej Regionalne Programy Operacyjne)

W programach regionalnych z nowej perspektywy finansowej szczególny nacisk położono na działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw oraz zmianę modeli działalność przedsiębiorstw w kierunku gospodarki opartej o przemysł 4.0. (w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym

Najważniejsze obszary wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach programów regionalnych:

 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – prace badawczo-rozwojowe, wsparcie infrastruktury B+R, komercjalizacja wyników badań, ochrona własności intelektualnej, wdrożenie wyników prac B+R
 • wzmacnianie trwałego wzrostu i poprawa konkurencyjności MŚP – inwestycje wprowadzające innowacje (przede wszystkim w zakresie rozwiązań w ramach koncepcji Przemysłu 4.0), cyfryzacja przedsiębiorstw, rozwój produktów i usług opartych na TIK, projekty z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa, internacjonalizacja MŚPwspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
 • działania związane ze zmniejszeniem zasobów i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych, z nowym sposobem projektowania, wykorzystaniem nowych materiałów, zmianą technologii produkcji, czy też nowoczesnymi technikami recyklingu

Dotacje na Inwestycje - Najnowsze informacje

Wsparcie dla firm z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
7mar
Wsparcie dla firm z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027
W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą mogły ponownie skorzystać z licznych możliwości wsparcia zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych. W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 pomoc dla firm koncentrować się będzie na realizacji dwóch celów polityki spójności: „Bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna...
Dofinansowanie na OZE dla województwa lubelskiego – Runda III
4lut
Dofinansowanie na OZE dla województwa lubelskiego – Runda III
Drogi przedsiębiorco dofinansowania na OZE dla województwa lubelskiego już na Ciebie czekają !   Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego ?Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020? Termin składania wniosków:...
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)
24sty
Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Polskie Wsparcie na rzecz Klimatu (Polish Climate Support)
Cel programu: Realizacja celów Porozumienia paryskiego poprzez wzmocnienie działań na rzecz ochrony klimatu podejmowanych na terenie państw Europy Wschodniej, Bałkanów Zachodnich i innych państw rozwijających się, a w konsekwencji wzmocnienie pozycji międzynarodowej NFOŚiGW i polskich przedsiębiorców z sektora zielonych technologii. Przedmiot naboru konkursowego: Wybór fiszek projektowych na przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, pomocy technicznej lub mieszanym...
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Poszukujesz Porady?

Trafiłeś we właściwe miejsce. Wprowadź swoje dane, aby uzyskać inspirację biznesową, trendy i porady konsultacyjne dostarczymy na Twoją skrzynkę pocztową.

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.