Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

B+R i inwestycje w przedsiębiorstwach

Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z wieloma różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólne dla wszystkich państw Unii. Dzięki Funduszom Europejskim wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.

B+R i inwestycje w przedsiębiorstwach

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z licznych form wsparcia na projekty związane z poprawą konkurencyjności, realizacją prac B+R, wdrażaniem innowacji, cyfryzacją i automatyzacją procesów, poprawą efektywności energetycznej, wdrażaniem ekoinnowacji i rozwiązań służących zmniejszeniu presji środowiskowej i wiele innych.

W Grupie Kapitałowej Business Consulting Group zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie pozyskiwania wsparcia z Unii Europejskiej, mając w swoim dorobku wielomilionowe dotacje inwestycyjne pozyskiwane dla polskich firm.

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków unijnych na dofinansowanie różnego typu projektów, w tym m.in. dokonujemy analizy potencjału finansowego przedsiębiorstwa i możliwości uzyskania dofinansowania, przygotowujemy dokumentację aplikacyjną, nadzorujemy przebieg realizacji projektu oraz dbamy o prawidłowe rozliczenie otrzymanego wsparcia z instytucją finansującą.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz możliwościami otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorstw.

Sprawdź

Mapa Pomocy Regionalnej
na lata 2022-2027 dla Polski

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Na co możesz pozyskać pozyskać wsparcie

Badania i rozwój (B+R)
Projekty B+R wraz z komponentami wdrożeniowymi
Innowacje w MŚP
Wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych
Cyfryzacja
Zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TiK) w przedsiębiorstwach
Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki – FENG (dawniej Program Operacyjny Inteligentny Rozwój)

Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w ramach FENG:

 • badania i rozwój (B+R)
 • rozwój infrastruktury B+R
 • wdrożenie wyników oraz B+R
 • podnoszenie kompetencji pracowników i kadry zarządzającej
 • „zazielenianie” przedsiębiorstw
 • cyfryzacja przedsiębiorstw
 • internacjonalizacja i współpraca międzynarodowa, rozumiana jako finansowanie wydatków związanych z promocją zagraniczną i dotyczących m.in.: komercjalizacji wyników prac B+R zagranicą, udziału w międzynarodowych łańcuchach dostaw, udziału w globalnym rynku zamówień publicznych oraz współpracy międzynarodowej zapewnieniu usług w obszarze uzyskania i realizacji ochrony praw własności intelektualnej, w tym w szczególności własności przemysłowej.
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej – FEPW (dawniej Program Operacyjny Polska Wschodnia)

FEPW to program oferujący wsparcie dla 5 województw z regionu Polski Wschodniej

(województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) oraz dodatkowo dla regionu mazowieckiego regionalnego (woj. mazowieckie z wyłączeniem Warszawy i powiatów ościennych). Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności makroregionu oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Dla przedsiębiorców przewidziano wsparcie w zakresie:

 • rozwoju start-upów
 • wykorzystania procesów wzorniczych w MŚP
 • automatyzacji i robotyzacji MŚP
 • transformacji modeli biznesowych w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)
 • rozwoju turystyki w MŚP
Fundusze Europejskie dla 16 województw (dawniej Regionalne Programy Operacyjne)

W programach regionalnych z nowej perspektywy finansowej szczególny nacisk położono na działania z zakresu innowacyjności produktowej i procesowej przedsiębiorstw oraz zmianę modeli działalność przedsiębiorstw w kierunku gospodarki opartej o przemysł 4.0. (w zakresie automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji) oraz gospodarki o obiegu zamkniętym

Najważniejsze obszary wsparcia dla przedsiębiorstw w ramach programów regionalnych:

 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii – prace badawczo-rozwojowe, wsparcie infrastruktury B+R, komercjalizacja wyników badań, ochrona własności intelektualnej, wdrożenie wyników prac B+R
 • wzmacnianie trwałego wzrostu i poprawa konkurencyjności MŚP – inwestycje wprowadzające innowacje (przede wszystkim w zakresie rozwiązań w ramach koncepcji Przemysłu 4.0), cyfryzacja przedsiębiorstw, rozwój produktów i usług opartych na TIK, projekty z zakresu rozwoju cyberbezpieczeństwa, internacjonalizacja MŚPwspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej
 • działania związane ze zmniejszeniem zasobów i materiałochłonności procesów produkcyjnych i logistycznych, z nowym sposobem projektowania, wykorzystaniem nowych materiałów, zmianą technologii produkcji, czy też nowoczesnymi technikami recyklingu

Dotacje na Inwestycje - Najnowsze informacje

Dofinansowanie dedykowane dla budowy magazynów energii przy istniejących źródłach OZE
21cze
Dofinansowanie dedykowane dla budowy magazynów energii przy istniejących źródłach OZE
Trwają prace nad krajowym programem dotyczącym dofinansowania magazynów energii o mocy powyżej 2 MWe. Mimo, że program jest jeszcze w fazie projektowania, my już razem z naszymi klientami czekamy na jego zatwierdzenie i otwarcie możliwości złożenia wniosków. Jest to odpowiedź na potrzeby inwestorów, którzy już dysponują OZE i potrzebują jedynie takiego wsparcia i jednocześnie próba...
Działanie 1.1 SMART – już od 27 czerwca 2024 r. będzie można składać wnioski w ramach czterech konkursów
21cze
Działanie 1.1 SMART – już od 27 czerwca 2024 r. będzie można składać wnioski w ramach czterech konkursów
Jest to działanie, które ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Koncentruje się na rozwijaniu inteligentnych technologii, innowacyjnych produktów oraz usług. Dofinansowanie ma stymulować innowacyjność w polskich firmach, co pozwoli im na lepsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Projekty...
Inwestycja we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach KPO A 2.2.1
21cze
Inwestycja we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach KPO A 2.2.1
Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest kompleksowym programem mającym na celu odbudowę gospodarki Polski po pandemii COVID-19, a także dążenie do zrównoważonego rozwoju i transformacji ekologicznej. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest komponent A 2.2.1, który koncentruje się na inwestycjach w technologie i innowacje środowiskowe, w tym w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Co to...
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Poszukujesz Porady?

Trafiłeś we właściwe miejsce. Wprowadź swoje dane, aby uzyskać inspirację biznesową, trendy i porady konsultacyjne dostarczymy na Twoją skrzynkę pocztową.

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.