Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Działanie 1.1 SMART – już od 27 czerwca 2024 r. będzie można składać wnioski w ramach czterech konkursów

21 czerwca 2024

Jest to działanie, które ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Koncentruje się na rozwijaniu inteligentnych technologii, innowacyjnych produktów oraz usług.

Dofinansowanie ma stymulować innowacyjność w polskich firmach, co pozwoli im na lepsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych.

Projekty realizowane w ramach Działania 1.1 SMART są zorganizowane w moduły, które umożliwiają przedsiębiorstwom elastyczne planowanie i realizację ich innowacyjnych inicjatyw. Każdy moduł odpowiada specyficznym potrzebom i celom projektów, co pozwala na precyzyjne dopasowanie wsparcia do wymagań konkretnego przedsięwzięcia. W ramach konkursu można wnioskować o dofinansowanie w ramach następujących modułów:

1. Moduł B+R (Badania i Rozwój)

Moduł B+R jest kluczowym elementem wsparcia, który koncentruje się na finansowaniu działań badawczo-rozwojowych prowadzących do stworzenia nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług.

 • Działania finansowane: Prace badawcze (zarówno podstawowe, jak i przemysłowe), eksperymenty, testy, prototypowanie, rozwój technologii.
 • Cel: Stymulowanie innowacyjności poprzez wspieranie projektów, które mają potencjał komercjalizacji i mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firmy na rynku.

2. Moduł wdrożenia innowacji

Ten moduł wspiera firmy w implementacji wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej, czyli wprowadzenie innowacji na rynek.

 • Działania finansowane: Zakup maszyn i urządzeń, linii produkcyjnych, technologii, licencji, prace budowlane związane z dostosowaniem infrastruktury do wdrożenia nowych rozwiązań.
 • Cel: Przyspieszenie procesu wprowadzenia innowacyjnych produktów i usług na rynek, co prowadzi do wzrostu sprzedaży i ekspansji rynkowej.

3. Moduł infrastruktury B+R

Moduł ten ma na celu wsparcie inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, która jest niezbędna do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych i rozwojowych.

 • Działania finansowane: Budowa i modernizacja laboratoriów, centrów badawczo-rozwojowych, zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury badawczej.
 • Cel: Zapewnienie odpowiednich warunków infrastrukturalnych do prowadzenia badań i rozwoju, co pozwoli na realizację bardziej zaawansowanych i ambitnych projektów B+R.

4. Moduł cyfryzacji

Moduł ten wspiera przedsiębiorstwa w zakresie cyfryzacji i automatyzacji procesów biznesowych, co jest kluczowe dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności w nowoczesnej gospodarce.

 • Działania finansowane: Rozwój oprogramowania, cyfrowe zarządzanie danymi, automatyzacja produkcji, wprowadzanie systemów ERP, CRM, oraz innych zaawansowanych narzędzi IT.
 • Cel: Zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa zarządzania procesami i danymi oraz lepsze dostosowanie się do wymogów nowoczesnego rynku.

5. Moduł zazielenienia przedsiębiorstw

W ramach tego modułu wsparcie otrzymują projekty promujące zrównoważony rozwój i ekologiczne technologie, które mają na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

 • Działania finansowane: Inwestycje w technologie redukujące emisję zanieczyszczeń, projekty recyklingu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, eko-innowacje.
 • Cel: Promowanie zrównoważonego rozwoju i przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez wdrażanie nowoczesnych, ekologicznych technologii.

6. Moduł internacjonalizacji

Ten moduł wspiera firmy w procesie ekspansji na rynki zagraniczne, co jest kluczowe dla zwiększenia ich konkurencyjności i zasięgu działania.

 • Działania finansowane: Badania rynkowe, udział w targach i wystawach międzynarodowych, koszty promocji za granicą, nawiązywanie kontaktów biznesowych, tworzenie strategii wejścia na nowe rynki.
 • Cel: Wsparcie w zdobywaniu nowych rynków, co prowadzi do zwiększenia sprzedaży i umocnienia pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.

7. Moduł kompetencji

Moduł ten jest przeznaczony dla firm, które potrzebują zwiększyć kompetencje swoich pracowników w zakresie nowych technologii, zarządzania innowacjami oraz innych obszarów kluczowych dla realizacji projektów B+R i wdrażania innowacji.

 • Działania finansowane: Szkolenia, kursy, warsztaty, programy edukacyjne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 • Cel: Zwiększenie kapitału ludzkiego poprzez rozwijanie umiejętności pracowników, co przyczynia się do lepszego zarządzania innowacyjnymi projektami i efektywnej realizacji celów biznesowych.

Moduły obligatoryjne dla wnioskodawców to B+R lub wdrożenie innowacji, jednakże występują tutaj różnice w zależności od typów podmiotów ubiegających się o wsparcie. Pozostałe moduły są fakultatywne.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.