Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media
HomeCategory

Aktualności

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/06/Magazyny-energii-2-940x640.png

Trwają prace nad krajowym programem dotyczącym dofinansowania magazynów energii o mocy powyżej 2 MWe. Mimo, że program jest jeszcze w fazie projektowania, my już razem z naszymi klientami czekamy na jego zatwierdzenie i otwarcie możliwości złożenia wniosków. Jest to odpowiedź na potrzeby inwestorów, którzy już dysponują OZE i potrzebują jedynie takiego wsparcia i jednocześnie próba...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/06/Smart-940x640.png

Jest to działanie, które ma na celu wsparcie przedsiębiorstw w zakresie innowacji i technologii, przyczyniając się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej. Koncentruje się na rozwijaniu inteligentnych technologii, innowacyjnych produktów oraz usług. Dofinansowanie ma stymulować innowacyjność w polskich firmach, co pozwoli im na lepsze dostosowanie się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Projekty...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/06/innowacje-srodowiskowe-940x640.png

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest kompleksowym programem mającym na celu odbudowę gospodarki Polski po pandemii COVID-19, a także dążenie do zrównoważonego rozwoju i transformacji ekologicznej. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest komponent A 2.2.1, który koncentruje się na inwestycjach w technologie i innowacje środowiskowe, w tym w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Co to...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/06/Horeca-2-940x640.png

Od 18 lipca przedsiębiorcy, którzy nie zdążyli wziąć udziału w pierwszym naborze, będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka oraz kultura. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza drugi nabór w ramach programu finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Wnioski...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/05/magazyny-energii-940x640.png

Już od 17.05.2024 r. beneficjenci z Podlasia będą mogli składać wnioski w ramach działania 2.4 Energia odnawialna. Nabór potrwa do 26.06.2024 r. Alokacja przewidziana w naborze to 70 mln zł. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/05/japonia-940x640.png

W dzisiejszych czasach, rozwój eksportu jest kluczowy dla wzrostu gospodarczego przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych skalą. W odpowiedzi na potrzeby polskich mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w dniu 28.05.2024 r. zostanie uruchomiony nabór mający na celu wzmocnienie potencjału eksportowego na arenie międzynarodowej. Wnioski będzie można składać do 19.06.2024 r. Zakres wsparcia: Projekty kwalifikujące się do...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/design-940x640.png

Kolejny nabór dla Mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej zostanie przeprowadzony w terminie od 7 maja do 2 lipca 2024 r. Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem m....

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/horeca-940x640.png

Od 06 maja 2024 będzie można składać wnioski o dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dotacji wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych.  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Wysokość dotacji wyniesie...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/efektywnosc-energetyczna-940x640.png

Kredyt ekologiczny to instrument finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Można dzięki niemu otrzymać środki na inwestycje dotyczące szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Otrzymane środki można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia). Dofinansowaniem mogą...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/Biog-1280x640.jpg

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się bardzo dobra informacja dla rolników i spółdzielni energetycznych. Nowy zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o zwiększeniu z 1 mld zł do 3 mld zł środków przeznaczonych na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”. Jako podstawę takiej...

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.