Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media
HomeCategory

Aktualności

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/05/magazyny-energii-940x640.png

Już od 17.05.2024 r. beneficjenci z Podlasia będą mogli składać wnioski w ramach działania 2.4 Energia odnawialna. Nabór potrwa do 26.06.2024 r. Alokacja przewidziana w naborze to 70 mln zł. Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy innowacyjnych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła ze wszystkich rodzajów OZE, w szczególności...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/05/japonia-940x640.png

W dzisiejszych czasach, rozwój eksportu jest kluczowy dla wzrostu gospodarczego przedsiębiorstw, zwłaszcza tych mniejszych skalą. W odpowiedzi na potrzeby polskich mikro oraz małych i średnich przedsiębiorstw w dniu 28.05.2024 r. zostanie uruchomiony nabór mający na celu wzmocnienie potencjału eksportowego na arenie międzynarodowej. Wnioski będzie można składać do 19.06.2024 r. Zakres wsparcia: Projekty kwalifikujące się do...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/design-940x640.png

Kolejny nabór dla Mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej zostanie przeprowadzony w terminie od 7 maja do 2 lipca 2024 r. Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem m....

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/horeca-940x640.png

Od 06 maja 2024 będzie można składać wnioski o dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Wsparcie będzie udzielane w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna wartość dotacji wyniesie 90 proc. kosztów kwalifikowanych.  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 600 tys. złotych. Wysokość dotacji wyniesie...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/efektywnosc-energetyczna-940x640.png

Kredyt ekologiczny to instrument finansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na lata 2021-2027. Można dzięki niemu otrzymać środki na inwestycje dotyczące szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Otrzymane środki można przeznaczyć na zmodernizowanie posiadanej infrastruktury (np. budynki, maszyny i urządzenia). Dofinansowaniem mogą...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/04/Biog-1280x640.jpg

Na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiła się bardzo dobra informacja dla rolników i spółdzielni energetycznych. Nowy zarząd NFOŚiGW podjął decyzję o zwiększeniu z 1 mld zł do 3 mld zł środków przeznaczonych na inwestycje w odnawialne źródła energii na terenach wiejskich w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”. Jako podstawę takiej...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2024/03/electric-truck-940x640.png

W 2024 roku zaplanowano uruchomienie nowego programu Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3. W ramach programu możliwe będzie dofinansowanie zakupu lub leasingu pojazdów:   o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony ale nieprzekraczającej 12 ton;   o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton. Celem programu jest uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez...

Pierwotny termin składania wniosków wyznaczony na 15.12.2023 r. został wydłużony. Wnioski można składać do 29.02.2024 r. Rolniku! Jeżeli planujesz inwestycję w nowe źródła czystej energii, a szczególnie w biogazownię rolniczą, która da Ci dodatkowe dochody i oszczędności a jednocześnie rozwiąże problem z niezagospodarowanymi odpadami z gospodarstwa, skontaktuj się z nami. Przygotujemy Ci wniosek o dofinansowanie...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2021/11/Feniks-1.1-grafika.png

W dniu 29 marca 2024 r. jest planowane uruchomienie naboru wniosków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko działanie 1.1 Poprawa efektywności energetycznej (wraz instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie skierowane na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu...

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2021/11/Feniks-2.2-grafika.png

W dniu 29 marca 2024 r. zostanie uruchomiony nabór w ramach działania 2.2 Rozwój OZE, dotyczący wsparcia sektorów energetyka i środowisko. W ramach naboru planowane jest kompleksowe wsparcie inwestycji w zakresie biogazu i biometanu, począwszy od wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania do produkcji energii. Wnioski będzie można składać do 13 maja 2024 r. Typy projektów:...

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.