Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Wzornictwo w MŚP (Polska Wschodnia)

17 kwietnia 2024

Kolejny nabór dla Mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej zostanie przeprowadzony w terminie od 7 maja do 2 lipca 2024 r.

Działanie 01.04. Wzornictwo w MŚP to instrument wdrażany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego z wyłączeniem m. st. Warszawa oraz powiatów: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński) oferujący wsparcie dotacyjne na opracowywanie i wdrażanie nowych projektów wzorniczych produktów.

Dofinansowanie może zostać przeznaczone na:

 • Pokrycie kosztów usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej;
 • Pokrycie kosztów usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej;
 • Nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane;
 • Nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej;
 • Pokrycie kosztów robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10% wartości środków trwałych nabywanych w projekcie;
 • Pokrycie kosztów usług szkoleniowych;

Pokrycie kosztów ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki.

W ramach tego działania można otrzymać dofinansowanie:

 • 85% w zakresie kosztów objętych pomocą de minimis –  dla usług doradczych związanych przeprowadzeniem audytu wzorniczego, opracowaniem strategii wzorniczej, usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej, usług szkoleniowych oraz ustanowienia oraz utrzymania zabezpieczenia zaliczki;
 • Do 70% w zakresie kosztów objętych pomocą na usługi doradcze na rzecz MŚP –  dla usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej (zgodnie z mapą pomocy regionalnej w zakresie inwestycji początkowej).

 Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 100 mln zł.

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami!

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.