Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie

Grupa Kapitałowa Business Consulting Group zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie przeprowadzania projektów współfinansowanych ze środków publicznych takich jak Fundusze europejskie, dla wszystkich podmiotów. Nasza oferta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorstw (MŚP), jednostek publicznych, rolników na pomoc doradczą w zakresie pozyskiwania i rozliczania dotacji.

Ze względu na duży stopień złożoności samego procesu pozyskiwania dofinansowania oraz znaczną konkurencję wśród wnioskodawców, uzyskanie dofinansowania i prowadzenie projektu stało się sztuką, którą można opanować poprzez wieloletnie doświadczenie. Stąd pomoc firm takich jak BCG jest trudna do przecenienia.

Doradzamy nie tylko jak skutecznie pozyskać dotację unijną, ale też jak poprawnie realizować inwestycję i rozliczyć projekt tak, by otrzymać refundację środków i by kontrola projektu przebiegła pomyślnie.

Dla nas pozyskanie dotacji z funduszy europejskich nie kończy się w momencie ogłoszenia wyników postępowania (list rankingowych) czy wpłynięcia ostatniej transzy dotacji – ale po okresie trwałości projektu (zwykle jest to po trzech latach po zakończeniu projektu) – kiedy to beneficjenci pomocy publicznej muszą składać ostatnie sprawozdania i oczekiwać kontroli.

Wspieramy naszych klientów nie tylko znajomością procedury, potrafimy także doradzić, jakich partnerów dobrać do samej realizacji projektu – ośrodki badawczo-rozwojowe, uczelnie, podmioty zajmujące się wzornictwem przemysłowym, projektanci, specjaliści z różnych branż.

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
ETAPY POZYSKANIA

Dotacje Unijne

https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2022/02/tabelka-removebg-preview.png
Prace nad koncepcją projektu i doborem najlepszej ścieżki dotacyjnej
 • Identyfikacja potrzeb i wymagań klienta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz planami rozwojowymi firmy;
 • Analiza możliwości otrzymania wsparcia oraz wybór najlepszej ścieżki dotacyjnej optymalizującej szanse na uzyskanie dotacji;
 • Doradztwo w zakresie przebiegu procedury aplikowania o środki i wyboru wniosków do dofinansowania, a także ogólnych zasad realizacji projektów dofinansowanych ze środków UE.
Aplikowanie o środki finansowe
 • Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami (w tym biznesplan lub studium wykonalności);
 • Złożenie dokumentacji aplikacyjnej w instytucji wdrażającej;
 • Stały monitoring procesu oceny projektu – nadzór nad wynikami oceny formalnej i merytorycznej wniosku, składanie niezbędnych uzupełnień do wniosku;
 • Komunikacja z instytucją wdrażającą.
Decyzja o przyznaniu wsparcia i podpisanie umowy o dofinansowanie
 • Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie, w tym zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu i innych załączników wymaganych przez instytucją wdrażającą;
 • Doradztwo z zakresu szczegółowych zasad realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie, harmonogramem i budżetem projektu.
Zarządzanie i rozliczanie projektu na etapie realizacji
 • Nadzór nad prawidłową realizacji umowy o dofinansowanie zgodnie z harmonogramem i budżetem projektu;
 • Pomoc w przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
 • Przygotowanie wniosków o płatność pośrednią i końcową;
 • Weryfikacja dokumentów składanych jako załączniki do wniosków o płatność pod kątem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
 • Doradztwo w zakresie zasad promocji i oznakowania projektu
 • Okresowe raportowanie z postępu realizacji projektu pod kątem zgodności z założeniami wniosku o dofinansowanie i zapisami umowy o dofinansowanie.

Dotacje Unijne - w tym się specjalizujemy

Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o środki unijne. Pozyskaliśmy fundusze unijne dla wielu firm usługowych i produkcyjnych, na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, innowacyjnych, czy badawczo – rozwojowych.

Dotacje
na inwestycje

Inwestycje są niezbędnym elementem ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, a jego jedynym ograniczeniem są wysokie nakłady.

Dotacje
na OZE i ochrona środowiska

Działania proekologiczne korzystnie wpływają na wizerunek firmy i pozwalają zmniejszyć wydatki.

Promocja
i internacjonalizacja

Naturalną konsekwencją rozwoju inwestycji, innowacji jest konieczność sprzedaży wytworzonych produktów.

Fundusze europejskie - najnowsze informacje

Jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą? Szukasz dofinansowania, żeby poprawić efektywność energetyczną w swojej firmie? Zaraz startuje nabór dedykowany dla Ciebie.
20lis
Jesteś średnim lub dużym przedsiębiorcą? Szukasz dofinansowania, żeby poprawić efektywność energetyczną w swojej firmie? Zaraz startuje nabór dedykowany dla Ciebie.
W dniu 15 grudnia 2023 r. jest planowane uruchomienie naboru wniosków z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko działanie 1.1 Poprawa efektywności energetycznej (wraz instalacją OZE) w dużych i średnich przedsiębiorstwach. Wsparcie będzie skierowane na modernizację energetyczną budynków zakładowych, podniesienie efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększenie efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładzie (np. systemu...
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko sfinansuje budowę biogazowni.
2lis
Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko sfinansuje budowę biogazowni.
W dniu 15 grudnia 2023 r. zostanie uruchomiony nabór w ramach działania 2.2 Rozwój OZE, dotyczący wsparcia sektorów energetyka i środowisko. W ramach naboru planowane jest kompleksowe wsparcie inwestycji w zakresie biogazu i biometanu, począwszy od wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania do produkcji energii. Wnioski będzie można składać do 15 lutego 2024 r. Typy projektów:...
Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny – szansa zagospodarowania odpadów komunalnych.
2lis
Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny – szansa zagospodarowania odpadów komunalnych.
Program Priorytetowy Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny ma na celu promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego. Program przyczyni się do: wykorzystania energetycznego potencjału bioodpadów komunalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła; poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach; optymalizacji systemu...

Poszukujesz Porady?

Trafiłeś we właściwe miejsce. Wprowadź swoje dane, aby uzyskać inspirację biznesową, trendy i porady konsultacyjne dostarczymy na Twoją skrzynkę pocztową.

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.