Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Inwestycja we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach KPO A 2.2.1

21 czerwca 2024

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) jest kompleksowym programem mającym na celu odbudowę gospodarki Polski po pandemii COVID-19, a także dążenie do zrównoważonego rozwoju i transformacji ekologicznej. Jednym z kluczowych elementów tego planu jest komponent A 2.2.1, który koncentruje się na inwestycjach w technologie i innowacje środowiskowe, w tym w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Co to jest Gospodarka Obiegu Zamkniętego?

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to model ekonomiczny, który zakłada minimalizację odpadów przez maksymalizację wykorzystania zasobów. GOZ opiera się na zasadach redukcji, ponownego użycia, naprawy, odnawiania oraz recyklingu. Dzięki temu, produkty, materiały i zasoby utrzymują swoją wartość tak długo, jak to możliwe, a generowanie odpadów jest ograniczone do minimum.

Cele i Priorytety Komponentu A 2.2.1

Głównym celem komponentu A 2.2.1 jest wspieranie wdrażania technologii i innowacji, które przyczynią się do ochrony środowiska oraz zwiększenia efektywności zasobów. Priorytetem jest rozwój takich rozwiązań, które przyczynią się do realizacji celów GOZ. Obejmuje to:

 1. Rozwój technologii redukujących emisje – wsparcie dla firm i instytucji w opracowywaniu i wdrażaniu technologii, które zmniejszają emisję gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń.
 2. Poprawa efektywności zasobów – promowanie innowacji, które umożliwiają bardziej efektywne wykorzystanie surowców, energii i wody.
 3. Zwiększenie recyklingu i ponownego użycia – inwestowanie w systemy i technologie umożliwiające skuteczniejszy recykling i ponowne użycie materiałów.
 4. Wsparcie dla zielonych startupów – tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych firm, które oferują innowacyjne rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska i GOZ.

Korzyści dla Środowiska i Gospodarki

Inwestycje w technologie i innowacje środowiskowe przynoszą wielorakie korzyści zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Przede wszystkim przyczyniają się do:

 • Redukcji zanieczyszczeń – zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wody i gleby.
 • Ochrony zasobów naturalnych – efektywne wykorzystanie surowców i energii, co ogranicza eksploatację zasobów naturalnych.
 • Tworzenia nowych miejsc pracy – rozwój sektora zielonych technologii i innowacji stwarza nowe możliwości zatrudnienia.
 • Zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw – firmy inwestujące w nowoczesne, ekologiczne technologie mogą osiągać przewagę konkurencyjną na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wyzwania i Perspektywy

Pomimo licznych korzyści, wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych wiąże się także z wyzwaniami. Należą do nich m.in. wysokie koszty początkowe inwestycji, potrzeba przeszkolenia kadry oraz konieczność adaptacji regulacji prawnych. Niemniej jednak, dzięki wsparciu w ramach KPO oraz rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa, perspektywy rozwoju technologii środowiskowych w Polsce są obiecujące.

Podsumowując, komponent A 2.2.1 Krajowego Planu Odbudowy stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i transformacji ekologicznej polskiej gospodarki. Inwestycje w technologie i innowacje środowiskowe, w tym te związane z Gospodarką Obiegu Zamkniętego, nie tylko przyczynią się do ochrony środowiska, ale również wzmocnią konkurencyjność i innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Przedsiębiorcy będę mogli składać wnioski o dofinansowanie od 25.06.2024 r. do 10.08.2024 r. Do rozdysponowania w planowanym naborze będzie 325 mln. Maksymalna kwota dofinansowania projektu 3,5 mln zł.

Chcesz wiedzieć więcej?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.