Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w czasie pandemii koronawirusa

6 kwietnia 2020

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, rolników, rybaków i hodowców ryb. Jest zgoda KE by rządy państw członkowskich wdrożyły nowe procedury i programy pomocowe.

Epidemia COVID-19 stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego dla obywateli i społeczeństw – zakażenia odnotowano we wszystkich państwach członkowskich Unii. Jest to również poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a kluczowe znaczenie dla złagodzenia tych negatywnych skutków dla gospodarki UE ma skoordynowana reakcja gospodarcza państw członkowskich i instytucji UE. Komisja Europejska wydała zgodę dla państw członkowskich na udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców, którzy ze względu na sytuację epidemiologiczną i podjęte środki ostrożności znaleźli się w trudnej sytuacji.

Grupa Kapitałowa Business Consulting Group na bieżąco monitoruje propozycje rządowe i unijne dotyczące możliwego wsparcia dla przedsiębiorców. Pragniemy zaproponować Państwu usługę znalezienia odpowiednich dla Państwa środków wsparcia publicznego oraz przeprowadzenia procedur związanych z uzyskaniem takiego wsparcia.

Komisja Europejska w Komunikacie z dnia 19 marca 2020r p.t „Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19” zezwoliła państwom członkowskim na udzielanie pomocy przedsiębiorcom na następujących warunkach:

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców:

 • pomoc w formie dotacji bezpośrednich, zaliczek zwrotnych, korzyści podatkowych lub w zakresie płatności nie przekracza 800 000 EUR na przedsiębiorstwo; wszystkie dane liczbowe muszą zostać podane w kwotach brutto, tj. przed odliczeniem podatków lub innych opłat;
 • pomoc jest przyznawana na podstawie programów pomocy posiadających szacowany budżet;
 • pomoc może zostać przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji; może być ona przyznana przedsiębiorstwom, które nie znajdują się w trudnej sytuacji lub przedsiębiorstwom, które nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r., ale które później napotkały trudności lub znalazły się w trudnej sytuacji z powodu epidemii COVID-19;
 • pomoc przyznaje się nie później niż 31 grudnia 2020 r.
 • pomoc przyznana przedsiębiorstwom prowadzącym działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych uwarunkowana jest jej nie przeniesieniem w części lub w całości na producentów surowców i nie jest ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez zainteresowane przedsiębiorstwa.

 

Pomoc publiczna dla rolników, rybaków i hodowców ryb:

 • pomoc nie przekracza 120 000 EUR na przedsiębiorstwo prowadzące działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub 100 000 EUR na przedsiębiorstwo (czyli rolnika) prowadzące działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych;
 • pomoc dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych nie może być ustalana na podstawie ceny lub ilości produktów wprowadzonych na rynek

Zapraszamy do składania zgłoszeń poprzez formularz kontaktowy. Gdy tylko odpowiednie instytucje publiczne ogłoszą nabory wniosków związane z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, poinformujemy Państwa o szczegółowych warunkach i przeprowadzimy całą procedurę.

 

Pomoc publiczna – formularz kontaktowy

 

Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana otrzymaniem informacji o najnowszych rozwiązaniach związanych pomocą publiczną dla przedsiębiorstw i dopłatami rządowymi, prosimy wypełnij poniższy formularz.

  • Wysyłając wiadomość wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną nam wiadomość. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi.

   

  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.