Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Oferta pozyskania dotacji w ramach Programu Priorytetowego AGROENERGIA

22 listopada 2021
Szanowni Państwo!

Przedstawiamy ofertę pozyskania dotacji w ramach Programu Priorytetowego AGROENERGIA.

Program dedykowany jest dla rolników:
1. Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadzącej osobiście gospodarstwo.
2. Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).
? Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne ?
Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a) biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,
b) elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.
c) zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt 1).
Intensywność dofinansowania:
? Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.
? Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym maksymalna kwota dotacji wynosi 2 500 000 zł.
Posiadamy zespół doświadczonych ekspertów odpowiedzialnych za:
? wytypowanie odpowiedniej nieruchomości i pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych: decyzji środowiskowej, warunków zabudowy, pozwolenia na budowę i warunków przyłączenia
? doradztwo techniczne, w tym dobór właściwej technologii, gwarantującej maksymalizację produkcji energii
? opracowanie projektu budowlanego i przyłączy
? budowa instalacji i podłączenie do sieci
? opracowanie profesjonalnego modelu obrotu energią
? skuteczne pozyskiwanie finansowania inwestycji z różnych źródeł.
Znamy nie tylko branżę, ale i biznes produkcji energii odnawialnej, dzięki czemu jesteśmy w stanie przygotować projekty, które nie tylko otrzymują wsparcie, ale są również wykonalne i możliwe do zrealizowania.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, zapraszamy do osobistego spotkania z ekspertami Zespołu Inwestycji OZE, który pozostaje do Państwa dyspozycji.

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.