Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Wsparcie dla firm z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027

7 marca 2022

W najbliższych latach przedsiębiorstwa będą mogły ponownie skorzystać z licznych możliwości wsparcia zarówno w ramach programów krajowych, jak i regionalnych.

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027 pomoc dla firm koncentrować się będzie na realizacji dwóch celów polityki spójności: „Bardziej konkurencyjna i inteligenta Europa dzięki promowaniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej” oraz „Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa”.

 

Wsparcie przedsiębiorstw w najbliższych latach będzie się skupiać głównie na dwóch obszarach:

Innowacje w przedsiębiorstwach

Wsparcie zostanie skierowane m.in.

 • na rzecz projektów z zakresu prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa i konsorcja z ich udziałem, wdrażanie wyników prac B+R oraz wsparcie tworzenia infrastruktury B+R
 • na inwestycje w MŚP zwłaszcza w zakresie rozwiązań Przemysłu 4.0
 • na rozwój eksportu produktów innowacyjnych
 • szeroko zakrojone działania zmierzające do transformacji cyfrowej gospodarki.

W obszarze innowacyjności wysoką wagę będą miały takie obszary jak przemysł 4.0 oraz nowe technologie zwiększające automatyzację i robotyzację polskiej gospodarki, cyfryzacja firm, rozwój sztucznej inteligencji.

Ochrona środowiska

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na wsparcie na inwestycje w zakresie:

 • energetyki odnawialnej
 • poprawy efektywności energetycznej
 • transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – projekty dotyczące ponownego użycia, naprawy, wymiany rzeczy używanych, np. w zakresie instalacji do recyklingu i odzysku
 • zielonej transformacji – inwestycje i rozwiązania organizacyjne (w tym wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego) służące redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych lub usługowych.

Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na różne formy wsparcia – od dotacji, przez finansowanie dłużne tj. kredyty, pożyczki, gwarancje, po finansowanie kapitałowe (fundusze venture capital).

Programy, które będą oferować największe wsparcie dla przedsiębiorców w najbliższych latach to:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)
 • Fundusze Europejskie na rzecz Infrastruktury, Klimatu, Środowiska (FEnIKS)
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW)
 • Fundusze Europejskie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FEST)
 • 16 Programów Regionalnych

Programy są jeszcze w fazie projektowania lub zatwierdzania, więc pierwszych naborów w ramach nowej perspektywy należy się spodziewać nie wcześniej niż na koniec 2022 r.

W bieżącym roku będą realizowane ostatnie nabory wniosków w ramach kończącej się perspektywy finansowej na lata 2014-2020 oraz w ramach instrumentu REACT-EU, który zapewnia dodatkowe środki dla programów polityki spójności na przeciwdziałanie skutkom kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.