Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

RPO Lubelskie 2014-2020 w ramach nowej inicjatywy REACT-UE

15 grudnia 2021

RPO Lubelskie 2014-2020 w ramach nowej inicjatywy REACT-UE

DZIAŁANIE 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki

Budżet –  94,4 mln zł

Planowany termin naboru – styczeń-luty 2022. Nabór, w tym termin ogłoszenia konkursu, jak i planowany termin rozpoczęcia naboru oraz orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu uzależnione są od zatwierdzenia przez Komisję Europejską zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Typy projektów:

  • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE4, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji5 z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.
  • Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o zainstalowanej mocy powyżej 0,5 MW. Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.
  • Głęboka termomodernizacja budynków/lokalów, obejmująca kompleksowe, wielokierunkowe działania, w tym możliwość instalacji źródeł ciepła opartych o OZE lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji z OZE. Powyższe działania w zakresie głębokiej termomodernizacji, mające na celu poprawę efektywności energetycznej muszą wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach tego typu projektu możliwa jest również budowa, rozbudowa lub przebudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jako dodatkowy element projektu,  nie wymianą źródła ciepła. Ponadto, dodatkowym elementem projektu może być również zastosowanie magazynów energii, systemów zarządzania energią oraz zastosowanie technologii odzysku  energii wraz z systemem wykorzystania ciepła odpadowego.

Projekty muszą być realizowane na terenie województwa lubelskiego. Wsparcie ukierunkowane jest na powyższe typy projektów, przy czym możliwe jest organizowanie naborów/rund w ramach naborów, dedykowanych konkretnym typom projektów, określonym w Regulaminach konkursów/Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorcy z sektora związany z MŚP oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

 

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.