Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Wsparcie dla OZE – Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

16 grudnia 2021

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zestawieniem informacji dotyczących wsparcia dla OZE w ramach regionalnych programów operacyjnych 2021-2027

Będziemy państwu przedstawiać informację w tej sprawie dotyczącego każdego województwa

Dzisiaj o wsparciu dla województwa kujawsko pomorskiego!
 
Priorytet II – CZYSTA ENERGIA DLA REGIONU
 
Cel szczegółowy: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/2001, w tym określonymi w niej kryteriami zrównoważonego rozwoju
 
?Planowane formy wsparcia:
? Wsparcie w formie instrumentów finansowych przewidziane jest w ramach rozwoju małych instalacji OZE (jednostki wraz z przyłączeniem do sieci) oraz projektów z zakresu realizacji instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach.
? Wsparcie dotacyjne będzie miało zastosowanie do projektów z zakresu energetyki rozproszonej np.:
? klastrów energii,
? spółdzielni energetycznych,
? mikroinstalacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.

 

Typy projektów:

– inwestycje w infrastrukturę służącą do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (przede wszystkim słońca, biogazu oraz wody, biomasy i geotermalnej) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej oraz systemów magazynowania energii wytwarzanej w źródłach OZE

Preferencje:

Realizacja celu szczegółowego odbywać się będzie poprzez wspieranie działań w trzech kierunkach:

  • rozwoju małych instalacji OZE,
  • mikroinstalacji w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
  • instalacji OZE na potrzeby własne w przedsiębiorstwach.

Mniejsze koszty produkcji energii oraz większe bezpieczeństwo systemu energetycznego powodują, że wsparcie w szczególności zostanie skierowane na rozwój energetyki rozproszonej.
Preferowane będą inwestycje przyczyniające się do rozwoju klastrów energii i spółdzielni energetycznych w województwie. Realizacja celu szczegółowego spowoduje wniesienie przez region wkładu w realizację celu określonego dla Polski dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Informacje sporządzone na podstawie projektu programu operacyjnego
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.