Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Klastry energii

24 stycznia 2020

Zgodnie z harmonogramem naboru ogłoszonym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w maju 2020 ruszy nabór w działaniu 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, z wysoką alokacją 48,3 mln zł.

Nabór obejmuje:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • MŚP;
 • przedsiębiorstwa społeczne;
 • organizacje pozarządowe;
 • klastry energii
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • grupy producentów rolnych;
 • jednostki naukowe;
 • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 • Lokalne Grupy Działania.

reprezentujące klastry energii posiadające Certyfikaty Pilotażowego Klastra Energii wystawione przez Ministra Energii.

Nasza firma doradza w tworzeniu i prowadzeniu projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii inicjowanych przez klastry, obecnie prowadzimy projekty dla Podlaskiego Klastra Energii , doradzamy również firmom zrzeszonym w Siemiatyckim Klastrze Energii, utworzonym wspólnie z jednostkami lokalnego samorządu.

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.