Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Fundusze norweskie

24 stycznia 2020

Jedynie do 31 marca 2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Norwegia, Lichtenstein i Islandia nie są członkami Unii Europejskiej, ale są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu korzystają z dobrodziejstw dostępu do wspólnego rynku. Przystępując do niego kraje te zobowiązały się wspierać przedsiębiorczość w krajach należących do Unii Europejskiej tak, jakby do Unii należały. W ten sposób powstał Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W ramach naborów organizowanych z tych funduszy finansować można:
– Innowacje w obszarze wód morskich i śródlądowych, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
– Technologie poprawiające jakość życia, z limitem do 2 mln EURO dotacji na jeden projekt
– Technologie przyjazne środowisku, z limitem dotacji 1 mln EURO na jeden projekt

Można tu sfinansować nie tylko zakup środków trwałych, ale także koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, koszt usług doradczych, a nawet wynagrodzeń zespołu badawczego. Promowane są projekty, w których partnerem jest podmiot pochodzący z Norwegii

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.