Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Kredyt na innowacje

24 stycznia 2020

Do końca roku 2020 potrwa nabór w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

  1. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.
  2. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
  3. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
  4. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Projekty w tym działaniu realizowane są w 5 krokach:

KROK 1.

Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

KROK 2.

Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

KROK 3.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

KROK 4.

BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

KROK 5.

BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych : 50 000 000,00 EURO

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania: brak ograniczeń kwotowych

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 6 000 000,00 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania : dla części inwestycyjnej wg Mapy Pomocy Regionalnej czyli do 70% kosztów kwalifikowalnych, dla części dotyczącej usług doradczych do 50% i nie więcej, niż 6 mln zł łącznie

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.