Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Kredyt na innowacje technologiczne | Działanie 3.2.2. PO IR

Kredyt na innowacje

Kredyt na innowacje technologiczne jest już szóstą edycją ścieżki dotacyjnej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Kredyt na innowacje umożliwia przedsiębiorstwom wdrożenie innowacji technologicznych powstałych na skutek własnych lub kupionych przez przedsiębiorcę prac badawczo rozwojowych ( B+R ).

Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty, które wpisują się tzw. Krajowe Inteligentne Specjalizacje, czyli jeden z pięciu zakresów tematycznych:

 • zdrowe społeczeństwo,
 • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa
 • zrównoważona energetyka
 • gospodarka o obiegu zamkniętym- woda, surowce kopalne, odpady
 • innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)

Eksperci Grupy Kapitałowej BGC pomogą zrozumieć i wykazać, że projekt jest zgodny tymi tematami. Wymaga to kreatywności i umiejętności odpowiedniej interpretacji opisów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS)

Czym jest kredyt na innowacje technologiczne?

Do końca roku 2020 potrwa nabór w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 1. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Na obecną edycję konkursu przeznaczono kwotę 350 mln zł, (35 mln dla Mazowsza i 315 mln dla pozostałej części kraju)
 2. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.
 3. Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP.
 4. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Kredyt na innowacje technologiczne
lista banków

 • Alior Bank SA
 • Bank BGŻ BNP Paribas SA
 • Bank Handlowy w Warszawie SA
 • Bank Millennium SA
 • Bank Ochrony Środowiska SA
 • Bank Polska Kasa Opieki SA
 • Bank Polskiej Spółdzielczości SA
 • Santander Bank Polska S.A.
 • Deutsche Bank Polska SA
 • Idea Bank SA
 • ING – Bank Śląski SA
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • mBank S.A.
 • PKO Bank Polski SA
 • Raiffeisen Bank Polska SA
 • SGB Bank SA

oraz zrzeszone banki spółdzielcze:

 • Bank Spółdzielczy w Brodnicy
 • Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie
 • Getin Noble Bank SA
 • Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy

Kredyt na innowacje procedura w skrócie

Największą szansę na uzyskanie dotacji mają projekty, które posiadają duży ładunek innowacyjności. Nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych lub wprowadzają udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań.

Może Ci się przydać

KROK 1
Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
KROK 2
Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
KROK 3
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
KROK 4
BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
KROK 5
BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Działanie PO IR 3.2.2. - na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • usługi doradcze

Poziom dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania w formie spłaty części kredytu technologicznego to 6 mln zł, intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.

Poniżej przedstawiono intensywności wsparcia według mapy pomocy regionalnej, czyli od 20% dla średnich przedsiębiorstw realizujących swoje przedsięwzięcia w Warszawie do nawet 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw realizujących projekty na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Koszty doradztwa związanego ze studiami, ekspertyzami, koncepcjami i projektami technicznymi znajdują dofinansowanie na poziomie do 50%.

Na nakłady inwestycyjne – według mapy pomocy regionalnej, czyli w regionie Polski Wschodniej nawet 70% kosztów kwalifikowalnych

Działanie 3.2.2. PO IR - Kredyt na innowacje technologiczne

 • Termin naboru wniosków
 • Beneficjenci
 • Koszty kwalifikowane
 • Limity

Obecna edycja 15.10.2019 – 23.04.2020, z podziałem na rundy
Planowana edycja: 24.09.2020 – 30.12.2020, z podziałem na rundy

Male i średnie przedsiębiorstwa

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
 • zakup nieruchomości
 • roboty budowlane
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualne
 • usługi doradcze

Maksymalne dofinansowanie w formie spłaty części kredytu inwestycyjnego wynosi 6 mln zl.
Nie ma minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 mln EURO.

Bezpłatnie skonsultuj swój pomysł na projekt

Decyzja o rozpoczęciu prac nad projektem oraz nawiązaniu współpracy zawsze poprzedzamy bezpłatną analizą w zakresie określenia potrzeb i potencjału przedsiębiorstwa do pozyskania dotacji.

  bt_bb_section_top_section_coverage_image
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Solec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
  NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
  https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
  GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
  Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
  BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
  BCG w Social Media

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

  Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.