Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców w ramach programu „Energia Plus”

30 marca 2022

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza trzeci nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”.

Program oferuje wsparcie przedsięwzięć w zakresie:

  • zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych,
  • ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i z pozostałą działalnością przemysłową),
  • poprawy efektywności energetycznej oraz zmian technologicznych w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych w zakresie efektywności energetycznej,
  • montażu nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej – przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

– energię ze źródeł odnawialnych,

– ciepło odpadowe,

– ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,

– paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

  • modernizacji/rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Wsparcie jest kierowane do przedsiębiorców. Podstawowa forma wsparcia to preferencyjna pożyczka z możliwością jej częściowego umorzenia do 10% wypłaconej kwoty pożyczki na warunkach określonych w „Zasadach udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Kwota pożyczki: od 0,5 mln zł do 300 mln zł ( do 85% kosztów kwalifikowanych)

Kwota alokacji w ramach naboru: 745 mln zł

Wnioski należy składać w terminie od 01.04.2022 r. do 16.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

ZADZWOŃ DO NAS!

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.