Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Duże zainteresowanie dotacjami na OZE w województwie lubelskim

28 marca 2022

Duże zainteresowanie dotacjami na OZE w województwie lubelskim

W dniu 21 marca 2022 zakończył się pierwszy nabór wniosków w ramach Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”. W ramach Rundy I konkursu wpłynęły 352 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość wnioskowanego wsparcia: 69 186 758,96 zł, co prawie trzykrotnie przekracza wartość alokacji przeznaczonej na konkurs (24 424 660,68 zł).

Aktualnie trwa II Runda konkursu dotycząca projektów związanych z „Głęboką termomodernizacją” – nabór do 20 kwietnia 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy planują inwestycje w odnawialne źródła energii o mocy powyżej 0,5 MW mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach III Rundy konkursu – „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy powyżej 0,5 MW” – nabór w dniach od 21.04.2022 r. do 06.05.2022 r.

Moc instalacji OZE objętej inwestycją powinna mieścić się w zakresie:

– energia wodna (do 5 MWe),

– energia wiatru (do 5 MWe),

– energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),

– energia geotermalna (do 2 MWt),

– energia biogazu (do 1 MWe),

– energia biomasy (do 5 MWt/MWe),

– energia z instalacji kogeneracji z OZE (do 1 MW).

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 zł.

Zachęcamy do skorzystania z możliwości uzyskania dotacji na realizację projektów OZE.

W ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027, pomimo iż program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 nie został jeszcze ostatecznie zatwierdzony, wiele wskazuje na to, iż w przypadku inwestycji realizowanych przez wytwórców, którzy produkowaną energię elektryczną będą sprzedawać w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, będą stosowane instrumenty finansowe – czyli pomoc zwrotna.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.