Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Aktualności

Pomoc publiczna dla przedsiębiorców, rolników, rybaków i hodowców ryb. Jest zgoda KE by rządy państw członkowskich wdrożyły nowe procedury i programy pomocowe. Epidemia COVID-19 stanowi poważne zagrożenie zdrowia publicznego dla obywateli i społeczeństw – zakażenia odnotowano we wszystkich państwach członkowskich Unii. Jest to również poważny wstrząs dla gospodarki światowej i unijnej, a kluczowe znaczenie dla...

Trwa nabór wniosków w działaniu POIR 2.2. Sieć Otwartych Innowacji. Dotacja wynosi do 200 tys EURO i może być przeznaczona na zakup wartości niematerialnych i prawnych, np.: patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych lub ich zgłoszenia prawa autorskie do oprogramowania prawa do chronionych odmian roślin topografię układów scalonych know how Możliwej jest uzyskanie zarówno dotacji na...

Przetwórstwo i marketing produktów rolnych to działanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które od lat jest naszą specjalnością. Zgodnie z Ogłoszeniem Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 28.01.2020 o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich...

Do końca roku 2020 potrwa nabór w działaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją....

Zgodnie z harmonogramem naboru ogłoszonym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w maju 2020 ruszy nabór w działaniu 3.1. Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, z wysoką alokacją 48,3 mln zł. Nabór obejmuje: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia; jednostki organizacyjne jst; jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej; przedsiębiorstwa energetyczne; MŚP;...

Jedynie do 31 marca 2020 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach tzw Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Norwegia, Lichtenstein i Islandia nie są członkami Unii Europejskiej, ale są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dzięki czemu korzystają z dobrodziejstw dostępu do wspólnego rynku. Przystępując do niego kraje te zobowiązały się wspierać przedsiębiorczość w krajach...

Go to Brand – Rozwijaj swoje przedsiębiorstwo także na rynkach zagranicznych.   Do 11 marca 2020 trwa nabór w działaniu powszechnie znanym jako GO TO BRAND, czyli 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych” Business Consulting Group przeprowadziła dla swoich klientów wiele takich projektów, np. w branży motoryzacyjnej czy jubilerskiej. GO TO BRAND wspiera...

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Jana III Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.