Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal 13, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny – szansa zagospodarowania odpadów komunalnych.

2 listopada 2023

Program Priorytetowy Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny ma na celu promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego.

Program przyczyni się do:

  • wykorzystania energetycznego potencjału bioodpadów komunalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;
  • poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach;
  • optymalizacji systemu gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu wytwarzanych odpadów komunalnych;
  • rozwoju produkcji energii z OZE, a także zmniejszenia emisję gazów cieplarnianych do atmosfery;
  • zaspokojenia potrzeb własnych instalacji komunalnych w zakresie energii elektrycznej i ciepła;
  • możliwości wytwarzania zamiennika dla nawozów sztucznych przy osiągnięciu właściwych parametrów pofermentu.

W ramach programu wsparcie jest przeznaczone na następujące rodzaje przedsięwzięć:
budowę nowych, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystanie uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Program jest skierowany do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Budżet programu: 1,5 mld PLN,

Formy dofinansowania:

  • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję;
  • pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym do 30.06.2024 r.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o programie Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny i jak możemy Ci pomóc w pozyskaniu dofinansowania na inwestycje w OZE.

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.