Poniedziałek - Piątek8.00 - 17.00
BiuroSolec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
Znajdź nas w Social Media

Dofinansowania na OZE dla województwa lubelskiego – Runda I od dnia 28 lutego do 21 marca

31 stycznia 2022

Drogi przedsiębiorco dofinansowania na OZE dla województwa lubelskiego już na Ciebie czekają!

 

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 15 Odporne Lubelskie – zasoby REACT-EU dla Lubelskiego

?Działania 15.1 Wsparcie przedsiębiorstw w zakresie energetyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020?

Termin składania wniosków:

  1. I Runda konkursu

„Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

od dnia 28.02.2022 r. do dnia 21.03.2022 r. do godziny 15:00:00;

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2022 r., przy czym nie wyklucza się zakończenia poszczególnych rund w terminie wcześniejszym.

 

✅ Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa:

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),
  • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki (przedsiębiorstwa niespełniające definicji zawartej w Rozporządzeniu 651/2014 – duże przedsiębiorstwa)

 

✅ Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Runda I „Instalacje do produkcji energii z OZE o mocy do 0,5 MW”

 

Budowa, rozbudowa, przebudowa instalacji służącej do produkcji energii z OZE, w tym instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE o maksymalnej zainstalowanej mocy do 0,5 MW.

Dodatkowym elementem projektu może być zastosowanie magazynów energii.

 

✅Zadzwoń do nas, a My pomożemy zdobyć Ci dofinansowanie!✅

 

 

GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
NASZA LOKALIZACJAZnajdź nas na mapie
https://bcgconsulting.pl/wp-content/uploads/2020/03/polska-contact-footer.png
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa BCG w Social Media
GRUPA KAPITAŁOWABusiness Consulting Group Sp. z o.o.
Solec 18 / wejście D lokal U31, 00-410 Warszawa
BĄDŹ NA BIEŻĄCOGrupa Kapitałowa
BCG w Social Media

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Copyright by Grupa Kapitałowa Business Consulting Group. Wszystkie prawa zastrzeżone.