Twój partner w biznesie

DORADZTWO W ZAKRESIE DOTACJI

PAKIET ANALIZA STARTOWA

Szukasz inspiracji?

Zdabadamy twoje potrzeby rozwojowe potencjał

Masz już pomysł?

Zbadamy możliwości otrzymania dotacji dla twoich pomysłów

W RAMACH PAKIETU:

Zbadamy twoje potrzeby rozwojowe, potencjał, pomysły

Zweryfikujemy dostępne możliwości finansowania

Jeśli aktualnie brak jest konkursu dla twojego pomysłu, proponujemy stały monitoring nowych żrodeł finansowania

Ocenimy realne szanse na otrzymanie dofinansowania

Przygotujemy raport ze wstępnej analizy twojego pomysłu tzw. Wstępny biznes plan inwestycji

Jeśli ocena pomysłu i źródeł jego finansowania będzie wysoka i powierzysz nam swój pomysł pod opiekę w trakcie pozyskiwania dotacji analizę startową otrzymasz bezpłatnie

PAMIĘTAJ WŁAŚCIWA OCENA TWOJEGO POMYSŁU TO GWARANCJA SKUTECZNOŚĆI W POZYSKANIU DOTACJI!

PAKIET DOTACJA OD A DO Z

ZAUFAŁEŚ NAM I CHCESZ Z NAMI PRZEJŚĆ PRZEZ PROCEDURĘ POZYSKANIA DOTACJI NA ROZWÓJ DLA SWOJEJ ORGANIZACJI…?

Jeśli tak to mamy dla ciebie pakiet, dzięki któremu zyskasz spokój i komfort oczekując na wynik konkursu:

 • Analizę możliwości pozyskania dofinansowania z różnych źródeł dla twoich pomysłów (pakiet analiza startowa) gratis.
 • Przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wytycznymi danego konkursu
  wniosek
  raport środowiskowy
  opinia o innowacyjności
  biznes plan
  studium wykonalności
  inne wymagane załączniki
 • Profilowanie projektu - doradztwo w zakresie optymalizacji punktacji dla projektu zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej w konkursie
 • Zapewnienie terminowego złożenia wniosku i dochowan ie wszelkiej staranności w celu skutecznego pozyskania dotacji
 • Wsparcie doradcze w przygotowaniu dokumentacji, niezbędnej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu z instytucją wdrażającą
 • Zarządzanie projektem:
  Rozliczanie i stały monitoring procesu realizacji projektu warunkujący otrzymanie płatności zakontraktowanych w umowie z instytucją wdrażającą
  Konsultacje na etapie kompletowania załączników do wniosków o płatność pośrednią
  Okresowe reaportowanie postępów w realizacji projektu zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie
  Ewaluacja i monitoring wskaźników
 • Końcowe rozliczenie projektu – przygotowanie wniosku o płatność końcową
 • Audyt poprojektowy - wsparcie podczas kontroli instytucji wdrażającej

Dodatkowo wsparcie podatkowe księgowe prawne w czasie realizacji pakietu.

A CO JEŚLI TWÓJ PROJEKT NIE ZNAJDZIE SIĘ NA LIŚCIE DOFINANSOWANYCH? ODWOŁAMY SIĘ ZA CIEBIE!

SPRAWDŹ POZOSTAŁE ROZWIĄZANIA BCG

DORADZTWO
GOSPODARCZE

Nie pracujemy dla pieniędzy,
niech one pracują dla nas.

Robert Kiyosaki
sprawdź

PROFESJONALNE
USŁUGI SZKOLENIOWE

Wiedza kosztuje, ale niewiedza kosztuje więcej.

Urszula Szypcio
sprawdź

PRACA W BCG

NASI PARTNERZY

KONTAKT

Grupa Kapitałowa
„Business Consulting Group” Sp. z o.o.

Ul. Sobieskiego 102 A lok U7
00-764 Warszawa

sekretariat@bcgconsulting.pl

22 55 09 100
+48 22 696-52-72

do góry