flagi
strona_glowna
baner_ankieta

Archiwum aktualności

Informacja o realizacji projektu
Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "
wiecej >

Informacja o realizacji projektu
Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "
wiecej >

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu
Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.
wiecej >

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!
Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.
wiecej >

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!
Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.
wiecej >

“Twój pomysł na biznes”
Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”
wiecej >

Projekt pt.
Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.
wiecej >

Zarządzanie i rozliczanie projektów
Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.
wiecej >

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.
Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.
wiecej >

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.
Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.
wiecej >

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.
wiecej >

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.
Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.
wiecej >

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.
Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.
wiecej >

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.
Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.
wiecej >

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.
Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.
wiecej >

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.
Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.
wiecej >

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010
Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
wiecej >

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010
Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.
wiecej >

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.
Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).
wiecej >

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.
Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.
wiecej >

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.
Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.
wiecej >

II KONKURS w ramach systemu zielonych inwestycji (cz.1) - zarządzanie energią w budynkach użytecznoś
Środa, 01 wrzesień 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłosił II konkursu programu priorytetowego pn.: System zielonych inwestycji - Część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. NFOŚiGW poinformował także, że zwiększa alokację dla tego naboru wniosków i obecnie na dofinansowanie w formie dotacji środki zostały zwiększone z 104 mln zł do 181 mln zł.
wiecej >

Nowy nabór do działania 9.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Środa, 01 wrzesień 2010

W dniu 25 sierpnia 2010 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs nr 2/POIiŚ/9.1/2010 w działaniu 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 27 września do 29 października 2010 r. Na konkurs przeznaczono w chwili obecnej 58 mln PLN ze środków Funduszu Spójności.
wiecej >

III konkurs OZE w NFOŚiGW
Poniedziałek, 02 sierpień 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza III nabór wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach: Programu Priorytetowego p.n.: "Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji - Część 1"
wiecej >

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego
Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.
wiecej >

Podsumowanie naboru wniosków w II konkursie działania 9.4 Programu Operacyjn ego Infrastruktura i Śr
Czwartek, 10 czerwiec 2010

W ramach zakończonego w dniu 31 maja br. naboru wniosków w konkursie nr 2/POIiŚ/9.4/2010 złożonych zostało 160 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 3,181 mld PLN.
wiecej >

Ogłoszono konkurs na inwestycje OZE w łódzkim RPO
Wtorek, 25 maj 2010

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.9 Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
wiecej >

300 mln zł dotacji na kolektory słoneczne z NFOŚiGW
Środa, 07 kwiecień 2010

Jak podaje portal www.wnp.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił kolejną część programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji.
wiecej >

Ogłoszono nabór w II konkursie 9.4 PO Infrastruktura i Środowisko
Czwartek, 01 kwiecień 2010

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki, ogłoszony został nabór w trybie konkursowym zamkniętym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.4 „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych” obejmujących inwestycje w zakresie budowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła ze źródeł odnawialnych.
wiecej >

Koreańczycy zbudują farmy wiatrowe
Poniedziałek, 15 marzec 2010

Stoczniowy gigant chce zostać europejskim liderem w produkcji energii wiatrowe z bazą w Polsce.
wiecej >

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił I Konkurs w ramach GIS.
Piątek, 12 marzec 2010

Nabór wniosków, ogłoszony przez NFOŚiGW dotyczy dofinansowania przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (część 1) - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.
wiecej >

Już wkrótce będą nowe środki na budowę biogazowni.
Piątek, 05 marzec 2010

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na dofinansowanie budowy biogazowni około 600 mln zł w formie pożyczek oraz 400 mln zł dotacji w ramach Programu Zielonych Inwestycji (Green Investment Scheme - GIS). Pierwszy nabór wniosków ma ruszyć na przełomie maja i czerwca bieżącego roku.
wiecej >

Wyczerpana alokacja działania 4.4 PO IG, ale są inne propozycje.
Poniedziałek, 01 marzec 2010

Jak poinformowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, alokacja działania 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 została wyczerpana.
wiecej >

ELWIATR PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. prowadzi postępowanie przetargowe.
Sobota, 27 luty 2010

ELWIATR PRUSZYŃSKI Sp. z o.o. podaje do publicznej wiadomości, że w ramach prowadzonej inwestycji „Farma Wiatrowa ŚCIEKI o mocy 20 MW” prowadzi postępowanie przetargowe na wyłonienie: 1. Dostawcy 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW każda wraz z ich montażem; 2. Wykonawcy robót budowlanych, polegających na poprowadzeniu linii energetycznej, stanowiącej przyłączenie do sieci energetycznej, wybudowaniu dróg dojazdowych oraz wykonaniu innych robót towarzyszących.
wiecej >

Kolejny nabór wniosków w konkursie OZE w NFOŚiGW
Poniedziałek, 15 luty 2010

W czerwcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje kolejny, już trzeci nabór w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – Część 1”.
wiecej >

Wznowienie naboru wniosków w ramach działania 9.5 POIiS.
Poniedziałek, 18 styczeń 2010

Jak informuje Instytut Paliw i Energii Odnawialnej, będący Instytucją Wdrażającą dla działania 9.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w związku z niewielką liczbą wniosków o dofinansowanie, jakie wpłynęły w ramach konkursu nr 1/POIiŚ/9.5/2009, podjęto decyzję w zakresie wznowienia naboru wniosków w tymże konkursie.
wiecej >

Korzystniejsze oprocentowanie w II naborze wniosków w
Środa, 06 styczeń 2010

Od początku roku trwa w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej drugi nabór wniosków o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego pn. „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji – część 1".
wiecej >

Dotacje do budowy biogazowni z Agencji Rynku Rolnego
Środa, 06 styczeń 2010

Od 5 stycznia 2010 Agencja Rynku Rolnego rozpoczęła przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z przetwarzaniem produkcji rolnej na cele energetyczne, tzn. na budowę biogazowni, itp. Maksymalna pomoc to 7,5 mln zł. Agencja ma na ten cel ponad 24 mln euro.
wiecej >

XIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości
Poniedziałek, 04 styczeń 2010

XIII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje XIII edycję Konkursu „Polski Produkt Przyszłości" pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki.
wiecej >

aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Poniedziałek, 05 maj 2014

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Promocja Grupy Kapitałowej „Business Consulting Group” na rynku brazylijskim "

kropki_aktualnosci

Informacja o realizacji projektu

Wtorek, 05 listopad 2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł Projektu: "Wdrożenie systemu zarządzania portfelem projektów, współpracy projektowej i realizacji umów, wraz z repozytoriami i mechanizmami rozliczeniowymi "

kropki_aktualnosci

Przedłużenie rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu

Poniedziałek, 04 lipiec 2011

Ze względu na nieprzewidziane okoliczności proces rekrutacji w Biurze Terenowym w Radomiu uległ przedłużeniu o jeden dzień.

kropki_aktualnosci

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca!

Piątek, 01 lipiec 2011

Rekrutacja do projektu “Twój pomysł na biznes” trwa do 4 lipca! Rekrutacja do projektu trwa do 4 lipca 2011 r. do godziny 17.00.

kropki_aktualnosci

“Twój pomysł na biznes”

Środa, 08 czerwiec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o., w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza rozpoczęła realizację projektu: „TWÓJ POMYSŁ NA BIZNES”

kropki_aktualnosci

Projekt pt.

Środa, 06 kwiecień 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projekt pt. “Certyfikowany Audytor” w woj. podkarpackim. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Obecnie trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Zarządzanie i rozliczanie projektów

Środa, 23 marzec 2011

Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. oferuje usługi zarządzania i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Zapraszamy do współpracy.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego pisma ogólnopolskiego „Fundusze Europejskie”.

Piątek, 04 marzec 2011

Wyniki rankingu styczeń – luty 2011 r.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 PO IG „Wsparcie projektów celowych”.

Poniedziałek, 21 luty 2011

Polska Agencja Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnie 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.) ogłosiła pierwszą w 2011 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

Wtorek, 15 luty 2011

Władza Wdrażająca Programy Europejskie, jako Instytucja Wdrażająca działająca z upoważnienia Ministra Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca PO IG) oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca PO IG), ogłosiła nabór wniosków w ramach działania 8.3 PO IG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion”.

kropki_aktualnosci

"Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie" - trwa rekrutacja uczestników.

Wtorek, 08 luty 2011

Grupa Kapitałowa “Business Consulting Group” Sp. z o.o. realizuje projekt “Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie” współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Trwa rekrutacja uczestników.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”.

Poniedziałek, 07 luty 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca działająca na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013(Dz. U. z 2008 r. Nr 68, poz. 414, z późn. zm.), ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu” – I runda aplikacyjna w 2011 r.

kropki_aktualnosci

"Z wyścigu o e - dotacje wypadło 278 firm", Puls Biznesu, 1 luty 2011 rok.

Wtorek, 01 luty 2011

Wypowiedź naszego eksperta dla Pulsu Biznesu.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 5.4.1 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 5.4 „Zarządzanie własnością intelektualną”, poddziałanie 5.4.1 „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach poddziałania 3.3.2 POIG.

Poniedziałek, 31 styczeń 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jako Instytucja Wdrażająca, ogłosiła konkurs projektów w ramach działania 3.3 „Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP”, poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP”.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 2/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy monitoringu i ewaluacji projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2010

Piątek, 10 grudzień 2010

Wybór wykonawcy opracowania graficznego oraz wydruku materiałów do projektu: Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie.

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 2.1 oraz 2.2 POIiŚ.

Piątek, 10 grudzień 2010

Ministerstwo Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ogłosiło nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs 5/PO IiŚ/2.1/01/2011), działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 6/POIiŚ/2.2/01/2011).

kropki_aktualnosci

Nabór wniosków w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny”.

Piątek, 01 październik 2010

Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Instytucja Wdrażająca, działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. Nr 116, poz. 730) ogłosił zamknięcie konkursu uruchomionego 1 lipca 2009 r. w ramach działania 4.3 „Kredyt Technologiczny” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013 z dniem 30 września 2010 r. ze względu na zmianę dokumentacji konkursowej. Jednocześnie od dnia 1 października 2010 r. BGK ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 „Kredyt technologiczny” prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania limitu środków lub do zamknięcia konkursu.

kropki_aktualnosci

Ranking firm doradztwa europejskiego miesięcznika Forbes.

Czwartek, 02 wrzesień 2010

Wyniki rankingu z sierpnia 2010 r.

kropki_aktualnosci

Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. - wyniki postępowania przetargowego

Poniedziałek, 28 czerwiec 2010

Przedsiębiorstwo Elwiatr Pruszyński Sp. z o.o. ogłosiło wyniki postępowania przetargowego na dostawę 10 turbin wiatrowych o mocy 2 MW wraz z monatażem.

kropki_aktualnosci kropki_aktualnosci
wyszukaj_fundusz
beneficjent:

cel:

kropki_aktualnosci podstawowe_linki kropki_aktualnosci zespol
podzialka
podzialka
© 2006 Grupa Kapitałowa "Business Consulting Group" Sp. z o.o. | ul. Sobieskiego 102 A lok. U7, 00-764 Warszawa | biuro@bcgconsulting.pl | t: 22 55 09 100 | f: 22 696 52 72
vmg